Levering- en verkoopvoorwaarden

Cheetahbikes.com en www.generalbikes.eu zijn handelsnamen van het bedrijf General Bikes geregistreerd aan Maria Slaetsstraat 16 6132CR Sittard, Nederland met een EU-BTW-nummer NL001835650B69 en KVK-nummer 34313208. We raden u aan deze voorwaarden uit te printen en te bewaren. en voorwaarden voor toekomstig gebruik.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle interacties en transacties op deze site. Lees ze alstublieft aandachtig door. Ze hebben geen invloed op uw wettelijke rechten.

Deze site is eigendom van en wordt beheerd door General Bikes ('General Bikes', 'wij' of 'ons' of 'onze'). Als u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot deze voorwaarden, neem dan contact met ons op via e-mail: info@cheetahbikes.com of telefoon: +31 626706147 (maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur).

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van deze website en door deze website te bezoeken en/of een bestelling te plaatsen, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de voorwaarden die hier worden uiteengezet. Als u niet akkoord gaat met deze algemene voorwaarden, mag u deze website niet gebruiken of openen.

Het contract tussen ons

Elk contract voor aankopen via de website wordt afgesloten met General Bikes. General Bikes moet de betaling ontvangen van de volledige prijs van de goederen die u bestelt (tenzij er uitdrukkelijk een aanbetaling is gedaan) voordat uw bestelling kan worden aanvaard en het contract tot stand kan komen.

Zodra de betaling is ontvangen, bevestigt General Bikes dat uw bestelling is ontvangen door u een e-mail te sturen op het e-mailadres dat u opgeeft in uw registratieformulier. In de verzendmail staat uw naam, het ordernummer en de totale prijs. De aanvaarding van uw bestelling door General Bikes brengt een juridisch bindend contract tussen ons tot stand onder deze voorwaarden. Elke termijn die u in uw bestelling wenst op te leggen, maakt geen deel uit van het contract.

General Bikes heeft het recht om zich terug te trekken uit elk contract in het geval van duidelijke fouten of onnauwkeurigheden met betrekking tot de goederen die op onze website verschijnen. Als er een fout of onnauwkeurigheid wordt ontdekt met betrekking tot de geadverteerde prijs van de goederen die u hebt besteld, nemen we zo snel mogelijk contact met u op via e-mail. Dit is om u te informeren over de juiste prijs van de goederen en om u te vragen of u de bestelling wilt voortzetten tegen de gewijzigde prijs of de bestelling helemaal wilt annuleren. Bestellingen kunnen na verzending niet meer worden geannuleerd.

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden en alle transacties met betrekking tot deze website worden beheerst door Nederlands recht en zijn onderworpen aan de niet-exclusieve jurisdictie van de Nederlandse rechtbanken. Wijzigingen in deze voorwaarden accepteren wij niet.

Aanvullende voorwaarden kunnen van toepassing zijn op prijsvragen, online bieden, pre-release bestellingen en onze diensten en aanbiedingen met toegevoegde waarde. Als dat het geval is, wordt u daar op het relevante moment over geïnformeerd.

Deze algemene voorwaarden hebben alleen betrekking op de website van General Bikes. Alle andere websites waarnaar vanaf deze site wordt gelinkt, vallen onder hun eigen voorwaarden. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud of werking van websites die niet onder onze controle staan. We zijn wettelijk verplicht om u te vertellen dat verkopen alleen in het Engels kunnen worden gesloten en dat er geen openbare deponeringsvereisten van toepassing zijn.

Deze website

General Bikes bezit de auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten op al het materiaal en de inhoud op deze website, die u alleen voor uw eigen persoonlijke, niet-commerciële doeleinden mag gebruiken, downloaden, kopiëren, publiceren, verzenden of op een andere manier beschikbaar stellen gebruik. Elk ander gebruik of reproductie van het materiaal of de inhoud is ten strengste verboden.

U mag geen enkele link naar deze website maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, noch mag u het gebruik of genot ervan door iemand anders beperken of belemmeren.

Hoewel we redelijke inspanningen zullen leveren om de nauwkeurigheid te verifiëren van alle informatie die we op de Cheetah Bikes-website plaatsen, geven we geen garanties, expliciet of impliciet, met betrekking tot de nauwkeurigheid ervan.

We geven geen garantie dat de Cheetah Bikes-website aan uw vereisten zal voldoen of ononderbroken, tijdig of vrij van fouten zal zijn, dat defecten zullen worden gecorrigeerd, of dat de site of de server die deze beschikbaar maakt vrij is van virussen of bugs of de volledige functionaliteit, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de website.

Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk jegens u voor enig verlies van inhoud of materiaal dat is geüpload of verzonden via de Cheetah Bikes-website.

Betalingsdetails

General Bikes accepteert betaling met Visa, MasterCard, Maestro, via Paypal, PayPal, bankoverschrijving en PayPal. Alle productprijzen en verzendkosten worden weergegeven in EUR en zijn inclusief btw tegen Nederlandse tarieven.

General Bikes neemt de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw betaling veilig is. Dit doen we via beveiligde betaalpagina's en door beveiligde PayPal-servers.

Klanten die van buiten de EU bestellen, zijn verantwoordelijk voor eventuele douanekosten, inclusief invoerrechten en btw. Klanten worden gefactureerd voor niet-betaalde kosten.

Beschikbaarheid van goederen die u bestelt

Als General Bikes onvoldoende voorraad heeft om de door u bestelde goederen te leveren, zullen wij u zo snel mogelijk op de hoogte stellen en elk bedrag dat door General Bikes van uw creditcard wordt afgeschreven, zal opnieuw worden bijgeschreven op uw rekening en General Bikes zal u hiervan per e-mail op de hoogte stellen op het door u opgegeven adres op uw bestelformulier. De terugbetaling zal zo snel mogelijk plaatsvinden en in ieder geval binnen 30 dagen na uw bestelling. General Bikes is niet gehouden tot enige aanvullende schadevergoeding voor geleden teleurstelling.

Let op: we proberen onze klanten de beste prijs te bieden door speciale aanbiedingen te doen, maar houd er rekening mee dat de voorraad beperkt is tegen de speciale aanbiedingsprijs en afhankelijk van beschikbaarheid. We werken onze website zo snel mogelijk bij om teleurstelling te voorkomen. Het proces van het updaten van de website wanneer goederen zijn uitverkocht voor een actieprijs, kan enkele uren duren.

kortingen

Alle kortingen die worden gebruikt op bestellingen die op deze website worden geplaatst, worden naar eigen goeddunken gehonoreerd. We behouden ons het recht voor om bestellingen in te trekken of te annuleren waarvan we denken dat de korting niet op de juiste manier of voor het ware doel is gebruikt. Kortingen kunnen alleen binnen het opgegeven tijdsbestek worden gebruikt en kunnen niet met terugwerkende kracht worden gebruikt. Alle aangeboden kortingen worden naar eigen goeddunken gedaan en moeten worden gezien als een gebaar van goede wil, niet als een recht.

Annulering

We hanteren een annuleringsperiode van 24 uur waarin het annuleren van de bestelling gratis is. Na 24 uur na aankoop wordt er 30 EUR in rekening gebracht en het restant wordt terugbetaald - dit komt door de arbeidskosten en het verzamelen van aandelen die na 24 uur zijn begonnen. Bestellingen kunnen niet meer worden geannuleerd nadat ze met de koerier zijn verzonden.

Omvang van aansprakelijkheid

De door General Bikes uitgegeven goederen worden getest en voor 85% gemonteerd verzonden. Dit vereist dat de eindgebruiker enkele eenvoudige onderdelen van de fiets in elkaar zet. Wij raden ten zeerste aan dat een gediplomeerde fietsenmaker de fiets in elkaar zet, eventuele controles uitvoert en eventueel wijzigingen aanbrengt. Alle zorgen met betrekking tot fietsonderdelen moeten onmiddellijk worden onderzocht en er mag niet op de fiets worden gereden totdat de veiligheid is bevestigd door een gekwalificeerde fietsenmaker. In het geval dat een product defect raakt onder normale garantievoorwaarden, zal General Bikes zich inspannen om u te compenseren voor de defecte onderdelen.

Fietsen is een gevaarlijke bezigheid. Houd je altijd aan de wegcode en draag altijd een helm. General Bikes is niet verantwoordelijk voor enige schade, letsel of dood veroorzaakt aan uzelf of derden bij het gebruik van producten van General Bikes

Garantie en retouren

Alle producten die op de website www.cheetahbikes.com worden verkocht, hebben een garantie van 2 jaar. Eventuele garantieclaims moeten per e-mail worden gemeld op info@cheetahbikes.com. Om aansprakelijk te kunnen worden gesteld, moet de claim het ordernummer bevatten. Na ontvangst van een garantieclaim zullen we deze binnen 14 dagen onderzoeken. Als het onderzoek vereist dat het product wordt geretourneerd aan General Bikes, zijn de verzendkosten voor rekening van de klant. Als de garantieclaim wordt geaccepteerd, stelt General Bikes een of meer van de volgende oplossingen voor: het probleem oplossen in een fietsenmaker in de buurt van de klant, waarvan de kosten worden terugbetaald door General Bikes, het artikel vervangen door een nieuw exemplaar vrij van schade, om het artikel aan de klant terug te betalen. Als het gerepareerde of vervangen artikel het voorwerp uitmaakt van een tweede garantieclaim, heeft de klant recht op terugbetaling.

Niet gemonteerde en/of gebruikte producten kunnen binnen 30 dagen na ontvangst door de klant worden geretourneerd en terugbetaald. De klant moet ons per e-mail op de hoogte stellen op info@cheetahbikes.com en moet de kosten van de retourzending dekken. De terugbetaling op de rekening van de klant zal binnen 30 dagen plaatsvinden, op voorwaarde dat de artikelen geen gebruikssporen of schade vertonen. General Bikes claimt het recht om de terugbetaling te verminderen als geretourneerde producten defect blijken te zijn.

Wijzigingen in deze overeenkomst

General Bikes behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen aan onze site, ons beleid en deze algemene voorwaarden. Als een van deze voorwaarden als ongeldig, nietig of om welke reden dan ook onvoorzien wordt beschouwd, wordt die voorwaarde als scheidbaar beschouwd en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de resterende voorwaarden.